Ook gangmaker worden

Woont u in een straat waar de buren echt oog hebben voor elkaar?
Een straat waar lief en leed wordt gedeeld?
Wij geloven dat iedere bewoner, zwart, wit, rijk, arm, jong, oud, gezond, gehandicapt of ziek, wethouder of wijkagent iets kan doen aan zijn of haar eigen leefomgeving. In een tijd waarin iedereen bezig is met zichzelf, is er behoefte naar mensen die omkijken naar elkaar. We zochten naar een manier om buren korter naar elkaar toe te brengen, want zomaar aanbellen bij nieuwe buren, een zieke buurvrouw of een buurman die pas weduwnaar is geworden vinden de meeste mensen een hele grote stap. Goed contact met je buren is belangrijk, je krijgt er een prettige vertrouwde straat van waar buren elkaar helpen, samen de boel op orde houden en meer sociale controle is.
Om de stap naar de voordeur van je buren kleiner te maken, hebben wij Lief en Leedstraten Maastricht in het leven geroepen. Elke straat in wijk de Heeg komt in aanmerking om een Lief en Leed straat te worden en heeft daarvoor alleen een gangmaker nodig, die het zogenaamde Lief en Leed potje wilt beheren. Het lief en leed potje ontvang je van ons en bedraagt € 75,- en is bedoeld voor de gehele straat, de gangmaker kan het geld besteden aan een bloemetje, een fruitmandje, of een ander aardigheidje voor iemand die het verdient of juist wat extra aandacht kan gebruiken.
Soms maakt een klein gebaar een wereld van verschil. Wil jij het verschil maken in jouw straat? / wijk Of wil je meer weten? Meld je dan via mail: info@liefenleedstraat.nl of bel 06-83321279 of loop gezellig binnen in de hoeskamer van de Heeg ’t Heegeneerke en vraag naar Rob , Linda of Birgitte

Do you live in a street where the neighbors really care about each other?
A street where joys and sorrows are shared?
We believe that every resident, black, white, rich, poor, young, old, healthy, disabled or ill, alderman or community officer can do something about his or her own living environment. In a time when everyone is busy with themselves, there is a need for people who look after each other. We were looking for a way to bring neighbors closer to each other, because simply ringing the bell on new neighbours, a sick neighbor or a neighbor who has recently become a widower is a very big step for most people. Good contact with your neighbors is important, you get a pleasant and familiar street where neighbors help each other, keep things in order together and there is more social control.
To make the step to the front door of your neighbors smaller, we have created Lief en Leedstraten de Heeg. Every street in the Heeg is eligible to become a Lief en Leed street and only needs a pacemaker, who wants to manage the so-called Lief en Leed pot. You will receive the sweet and bad jar from us and costs € 75,- and is intended for the entire street, the pacemaker can spend the money on a flower, a fruit basket, or another nice thing for someone who deserves it or just some extra attention can use.
Sometimes a small gesture makes a world of difference. Do you want to make a difference in your street? Or do you want to know more? Then sign up by mail: info@liefenleedstraatmaastricht.nl or call 06-83321279 or walk into the cover room of Heeg 't Heegeneerke and ask for Rob, Linda or Birgitte